Detta gift kan förstöra ditt skelett – Dock dricker många av oss det varje dag!

10777

Enligt CBS har en informationstavla skapats om vad som händer med din kropp under de närmaste 60 minuterna efter att du har druckit läsk.

Läsk leder till olika sjukdomar
Konsumtionen av läsk orsakar olika sjukdomar, bland annat:
Typ 2-diabetes: Förbrukningen av en burk läsk per dag har satts i samband med ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes.

Hjärtsjukdomar
: Ett flertal studier har bekräftat att det finns ett samband mellan konsumtion av läsk och den ökade risken för hjärtsjukdomar. Endast en söt dryck leder dagligen till 20% ökad risk för hjärtinfarkt.

Insulinmotstånd
: Förbrukningen av överdrivna mängder av läsk kan leda till en insulinresistens i cellerna. I det här fallet, att bukspottkörteln tvingas producera ännu mer insulin eliminerar glukos från blodet, vilket leder till höga insulinnivåer och insulinresistens.

Demens: Forskning har visat ett samband mellan de ökade blodsockernivåerna och förhöjd demensrisk. Överskjutande mängder av söta drycker kan kraftigt försämra minnet och beslutsfunktioner, orsakar fler komplikationer och villkor som Alzheimers sjukdom.Se själv i videon här nedanför:

Dela gärna denna viktiga video med dina vänner på Facebook!